Cinquanta anys de "La plaça del Diamant"

Disseny: Maria Ametllé

Cinquanta anys de "La plaça del Diamant"

 L’any 1960, Mercè Rodoreda presentava “La plaça del Diamant” –amb el títol, encara, de “Colometa”– al Premi Sant Jordi. Tot i que no va guanyar el premi, dos anys més tard, i gràcies a la insistència de Joan Fuster –que havia estat membre del Jurat–, el Club dels Novel·listes publicava la novel·la. En els cinquanta anys que han transcorregut des d’aquell moment, se n’han venut desenes de milers d’exemplars en llengua catalana i se n’han publicat traduccions –en alguns casos, amb múltiples reedicions– a més d’una trentena de llengües. L’èxit de “La plaça del Diamant”, a més, ha transcendit les pàgines dels llibres i la història de la Colometa ha estat portada a la televisió, al cinema i al teatre.

A l’exposició “’La plaça del Diamant’, més enllà de la novel·la”, Desperta! mostra el recorregut de l’obra un cop ha abandonat les pàgines dels llibres. Paradoxalment, és una exposició sobre una novel·la... en què la novel·la no hi apareix.