Ens Preocupa

Aquí exposem els principals temes que fins ara hem pogut conèixer i recopilar que més Ens Preocupen a tots els ciutadans i que el seu desenvolupament, gestió i resultat no és el correcte i l'esperat per al nostre municipi.

Els Barris

Fins al Juliol 2022:

 • Fins quan els veïns/veines de Les Roquetes i Bosc Ruscalleda hauran d'aguantar sorolls, pols i mal estat del barri per la Planta de Gestió de Runa ubicada en el municipi? Fa molts anys que dura aquest mal estar i no s'hi ha posat solució! (Veure tema Medi Ambient)

 • Creiem que l'Ajuntament hauria d'actuar d'ofici prenent mesuraments de sorolls i pol·lució en el cas de la Planta de Gestió de Runa i alhora controlar l'augment de camions de gran tonatge pel municipi i distribuir-lo cap a altres vies. (Veure tema Medi Ambient)

 • Saps que el manteniment dels carrers dels barris l'any 2021 es van pagar 499.000 € (durada 3 mesos) i l'any 2022 està formalitzat un cost de 549.000 € (durada 3 mesos)? Aquest any 2022 hauria d'haver acabat les obres el 4 d'abril però no ha estat així quedant gaire be tot per acabar. Sabem el perquè?

 • El Govern va proposar arreglar els barris i ja s'ha acabat la 1ª Fase del 2022 amb un 43% executat només. Creus que és suficient el que s'ha executat i creus que està ben fet?

 • Aquests contractes de manteniment tenen penalitzacions per retard al lliurament? Es compleixen?

 • Barri Can Rabassa: Has intentat accedir amb cotxe? No ho facis sinó vols acabar al mecànic.

 • Barri de Rodes: Han passat 10 anys per asfaltar els carrers? Quan serà una realitat? veure apartat Govern i Pressupostos

 • El pas de Can Manel s'havia d'arreglar. L'has vist? 4 pedres allà al mig és per tu una vorera per vianants?

Fotos del Barri de Can Rabassa del 2022.


Estat lamentable del carrers del barri.


Video 2014 - Els Matins de TV3 (La Denúncia).

"Veïns de Vilanova del Vallès denuncien que han de pagar milers d'euros per urbanitzar el barri més antic del poble, el Barri de Rodes.

Per parlar d'aquest conflicte ens han acompanyat Sebastià Puig i Jordi Palacio, de l'Associació de Veïns del barri de Rodes de Vilanova del Vallès, Oriol Safont, alcalde de Vilanova, i Mònica Oliveres, arquitecta de l'Ajuntament".

L'any 2022 estem amb els carrers sense urbanitzar!

Projectes - Piscina

Fins al Juliol 2022:

 • Saps quin pressupost actualitzat avui dia té la construcció de la Piscina de Can Rabassa? La nova licitació pot arribar a un import de 1.240.000€.

 • Per què s'han comprat els terrenys a una societat anonima per un import de 232.000€? Quins interessos hi ha?

 • Com pot ser que la piscina es faci a 2km del nucli urbà de Vilanova?

 • Sabies que la piscina és descoberta? El temps màxim d'obertura serà de 3-4 mesos cada any.

 • Sabies que la fondària de la piscina serà màxim de 1,50m?

 • Creus que la millor opció seria construir una piscina a prop del nucli urbà?

Agost 2022:

 • El dia d'ahir 17 d'agost DEL 2022 i com a plataforma veïnal, hem presentat una carta a l'alcaldessa Sra. Yolanda Lorenzo i al seu equip de govern adjuntant les 218 firmes recollides fins ahir de la iniciativa popular oberta a Change.org per sol·licitar la paralització del Projecte de la Piscina a Can Rabassa i sol·licitar que es faci una consulta popular per decidir-ne la viabilitat.


VOLEM UNA CONSULTA POPULAR. El poble ha de poder votar si creu que la piscina pot anar a un lloc millor o, si no, volem la piscina per la important inversió que suposa. El projecte de la Piscina a Can Rabassa ha de ser paralitzat fins que es faci la consulta popular i el poble decideixi el seu futur.


Estat actual:

2a licitació aprovació oficial segona quincena d'Agost.

Import licitació previst 1.240.000 €. Termini d'execució 5 mesos.


La iniciativa segueix OBERTA i seguim recollint signatures !! Link petición en Change.org


Setembre 2022:

 • Continuen les obres de la construcció de la Piscina a Can Rabassa tal com s'havia projectat.

 • L´empresa REQUENA és l´encarregada de la realització de les obres i tenen un termini de 5 mesos per la seva finalització..

Projectes - Parc Fluvial

Fins al Juliol 2022:

 • Sabies que el Parc Fluvial està situat a zona inundable del Riu Mogent?

 • Sabies que el Parc Fluvial ha trigat 4 anys a construir-se amb una despesa de més de 1 millió d'euros?

 • Inauguració dia 29 de maig del 2022. El Parc a una setmana d'inaugurar-se està inacabat, les plantes estan molt fetes malbé o mortes, no hi ha ombres suficients ni arbres que ens protegeixin, el reg no és suficient i tot per inaugurar-ho amb presses!

 • Desconeixem el contracte de manteniment que té assignat aquest Parc ni amb quina empresa s'ha fet.

 • Sabies que al lateral del parc en tot el carrer Sis de Desembre hi van dos blocs de pisos? Forma part de la darrera fase del Parc Fluvial.

 • Creus que les nostres mascotes es mereixen un Correcan ampli i ben tancat en lloc de l'àrea d'agility del Parc Fluvial clarament insuficient i insegura per a ells?

 • Sabies que l'Ajuntament ha contractat un servei de vigilància privada pel Parc Fluvial de 20h a 8h?

Fotos de l´estat del Parc al Juny 2022.


Us deixem fotos fetes una setmana després de la inauguració oficial.

Agost 2022:

 • Les primeres pluges sobre el Parc Fluvial han evidenciat la mala execució de l'obra i han deixat a la vista la manca de drenatge en tota l'extensió del parc possiblement a causa d'un mal disseny de recollida i evacuació d'aigües o bé a la seva inexistència.

Les pluges d'aquest mes d'agost han continuat evidenciant el mateix problema.

Setembre 2022:

 • El projecte de construcció d'habitatges al Parc Fluvial PAU 006 Nord Nucli es cancel´la i CULMIA actual propietari dels dos terrenys de sól promocional els posa a la VENDA.

CULMIA no veu viable aquesta inversió al nostre municipi que afecta 50 habitatges dels quals 18 són per a HPO (Protecció Oficial).

Perdem una oportunitat de construcció a curt termini d'habitatges plurifamiliars incloent HPO al nostre municipi (nucli urbà).

Hi ha un conveni amb l'Ajuntament on es rebran 6 pisos de HPO (Protecció Oficial) d'un dels dos edificis com a compensació del 10% d'aprofitament de cessió gratuïta de part dels terrenys.

Aquests 6 pisos seran de titularitat 100% de l'Ajuntament.

Tenim una necessitat d'habitatge assequible en aquest municipi que l'actual govern no està prioritzant.

Plànol de la ubicació de l'edificació de pisos a tocar del Parc.


En blanc la ubicació dels 2 edificis. El terrenys pertanyen a la promotora Culmia. (veure Habitatge)


Govern i Pressupostos

Govern:

Fins al Juliol 2022:

 • Creus que l'actual Govern necessita una substitució per deixar pas a nova gent amb idees noves, amb empenta, amb ganes d'escoltar els ciutadans i fent les coses bé?

 • Saps que l'actual Govern no compleix la Llei de Transparència de la Generalitat de Catalunya en matèria de publicació d'informació d'entitats locals? un d'ells és la publicació de les contractacions que es realitzen des de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès en els darrers 5 anys per a tot tipus de contractes.

 • Demanem transparència en la gestió local i accés a tota la informació que la Llei de Transparència obliga a les entitats locals.


"La informació pública sobre qui contracta, què es contracta, com es contracta, a qui es contracta i l’import dels contractes és un dret de la ciutadania, així com un requisit per a la confiança en la gestió de l’Administració i una arma per evitar la corrupció".

https://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Contractacio/

https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca

 • Des del Govern es fa prou esforç per obtenir les subvencions que cada any posa a la nostra disposició la DIBA (Diputació de Barcelona)? Els projectes presentats es treballen suficientment perquè la DIBA els aprovi?

 • El Govern va signar un conveni amb Desguaces La Cabaña que aportaria 200 llocs de treball, On son? Què s'ha fet?

2014 Notícia sobre la nova empresa Desguaces La Cabaña projectada al polígon Can Másferrer.


No s'ha complert el conveni signat.

Pressupostos:

Fins al Juliol 2022:

 • Saps que el Pressupost pel 2022 és de 21.257.000€? d'això 11.266.000€ son inversion reals?.

 • Saps que el deute viu previst a data 31/12/2022 serà de 6.998.214€? hi ha hagut un augment respecte al deute del 31/12/2021 d'un 264%. Teniém un deute el 2021 de 2.646.214€.

 • Sabies que s'ha inclòs el cost de la remodelació dels carrers del Barri de Rodes a l'endeutament viu previst per a aquest any 2022?

 • Saps que el deute a data 31/12/2022 per vilanoví/ina es de 1.272€?

 • S'està fent prou per posar fre a la despesa anual?

 • Hi hauria d'haver un límit d'endeutament al nostre municipi?

 • Sabies que el Joc Trepa es va guanyar als Pressupostos Participatius del 2021? El lloc que proposava la proposta guanyadora era al costat de l'skate i de la pista de pàdel (un lloc més fácil per famílies). Però on está posat?

Agost 2022:

 • La previsió de deute públic als bancs per a finals del 2022 està prevista en 7.035.000€. Comparant-la amb el deute públic del 2021 que era de 2.683.000€, aquest any augmenta en un 263%.

Informació extreta de documents publicats a l'Ajuntament de Vilanova del Vallès.

Manteniment i Obres

Fins al Juliol 2022:

 • Vius a un Barri? Has vist quin accés hi tens?

 • Vius a l'Eixample? camines per una vorera o per un matorral?

 • Penses que estan abandonats els passeigs de Josep Pla i Joan Coromines de l'Eixample per l'estat en què es troba el paviment, els arbres i els jardins per la manca de manteniment?

 • Penses que són un perill els arbres del passeig de l'Sorral per la grandària que tenen i que molts ja han caigut?

 • Has vist que la Masia de Can Safont s'ha esfondrat? Hauria de ser un patrimoni de Vilanova protegit!

 • Estàs d'acord que l'estat dels parcs i els jardins del nostre municipi tenen un aspecte d'abandonament?

 • Saps quin pressupost hi ha cada any en el manteniment de Parcs i Jardins? Penses que hi ha un control dels contractes per part del Govern per avaluar si s'estan complint?

 • Creus que el mal estat de carrers, voreres, parcs i zones de vianants, en quant a manca de manteniment i neteja comporta més accions incíviques? Sempre es posa la culpa a l'incivisme quan el Govern és responsable d'aquest manteniment per damunt de tot.

Fotos del mal estat dels carrers del municipi.


Us deixem fotos fetes per la ciutadania de Vilanova.

Setembre 2022:

 • Manca de manteniment en jardins i molts desperfectes que no s'arreglen. Aixó es habitual a tot el nostre municipi, es veu el mateix a tot arreu. Molts desperfectes des de fa molt de temps que estan en molt mal estat.

Urbanisme i Habitatge

Fins al Juliol 2022:

 • T'has preguntat perquè la Lucta no va poder instal.lar les seves oficines a Vilanova?

 • T'has parat a pensar perquè hem fet tres reformes a Cal Trempat? Canvis de finalitat.

 • Sabeu que el patrimoni arquitectònic d'aquest municipi no està degudament cuidat i mantingut?

 • Creus que és prioritària la creació d'habitatge social en aquest municipi? que s'està fent?

 • Què s'està fent perquè els nostres joves que es volen emancipar dins del municipi trobin un habitatge de lloguer assequible per a ells?

 • Tenim molts locals comercials buits i tancats. Creus que s'haurien de reconvertir en habitatges de compra o lloguer? Creus que el Govern ha de facilitar el canvi?

 • No s'està invertint en infraestructures noves en aquest municipi des de fa 20 anys i tot i així es pretén gastar més d'1 milió d'euros en una piscina descoberta. Què en penses?

 • Sabies que el Govern es planteja fer peatonal el carrer La Palma?

 • En venda els dos terrenys de Culmia ubicats al Parc Fluvial. Segons alguns portals de venda per internet, els dos terrenys destinats als pisos del Parc Fluvial es troban a la venda. Què vol dir això? Que ens quedem sense pisos? Vilanova necessita pisos i habitatge perqué els vilanovins/es es quedin i no marxin. (Veure Projecte Parc Fluvial sobre els pisos)

Serveis Públics

Fins al Juliol 2022:

 • Sabies que no s'ha complert l'anunci de creació de 200 llocs de treball per part de l'empresa Desguaces la Cabaña? El projecte va donar eixida a sòl industrial pendent d'urbanitzar dins del nostre municipi. Sabem per què?

 • Sabies que el conveni signat amb Desguaces la Cabanya incloïa la remodelació de la Masia Can Safont per utilitzar-la com a centre formatiu del món automobilístic tenint sinergies amb el Circuit de Montmeló?

 • T'has fixat que el municipi és ple de barreres arquitectòniques que impedeixen el moviment de les persones amb Mobilitat Reduïda? S'hi pensa?

 • Creus que les activitats extres educatives per als joves del municipi són suficients? S'haurien d'implementar activitats de qualitat que garanteixin el creixement professional?

 • Haurien de tenir els joves del municipi un Centre Cívic en condicions?

 • Creus que es fa suficient des del Govern per iniciar contactes amb empreses de l'àrea per crear formació professional de joves?

 • Creus que l'escola bressol té un bon manteniment com escola municipal?

 • Creus que caldria ampliar les línies d'autobusos amb altres municipis i ampliar horaris per millorar la mobilitat? Per exemple, horari nocturn, caps de setmana, línia a Montmeló i tren directe.

Creixement, Innovació i Emprenedoria

Fins al Juliol 2022:

 • Saps que no s'han impulsat iniciatives i participació en convocatòries per part del actual Govern per aconseguir ajuts dels fons europeus inclosos al programa NEXT GENERATION EU?

 • Hauria de ser una prioritat màxima facilitar la implantació de noves empreses al municipi per part del actual govern?

 • D'altra banda, creus que es cuiden les empreses ja implantades al municipi per part del actual govern?

 • S'ha fet prou per fomentar el comerç al municipi?

 • En el cas de terrasses de bars i restaurants. Se'ls facilita la instal·lació de les terrasses amb ajudes, dissenys atractius seguint un model estàndard a tot el municipi?

 • Creus que es fa suficient en el suport a joves emprenedors en matèria d'assessorament, formació o ajuda per aconseguir finançament? Xerrades, trobades, consells d'experts, mecenatge, etc.

 • Creus que hi hauria d'haver un Hub Business Center a Vilanova? Ajudes a la promoció del municipi.

Agost 2022:

 • Volem un municipi on es cuidi l'estètica i la seguretat de les terrasses dels negocis de l'hostaleria i la restauració on es faciliti models homologats de plataformes amb facilitats pel seu disseny i instal·lació. Amb el seu èxit ajudem que el nostre municipi avanci i sigui més conegut.


Preocupar-se pel creixement dels negocis del municipi representa un benefici per a tots els ciutadans. El sector de l'hostaleria, la restauració i el comerç és un puntal fonamental en què cal tenir una atenció especial.

Medi Ambient

Fins al Juliol 2022:

 • Sabies que no s'ha sol·licitat cap ajut o subvenció de Fons Europeus per presentar projectes d'Energia Verda al municipi?

 • Creus que es fa suficient per potenciar la Mobilitat Elèctrica al municipi, bé creant punts de recàrrega pública o facilitant punts de recàrrega a empreses especialitzades?

 • Sabies que per a la recollida de rebuig (contenidors verd i marró) es paga 430.000€ per 4 anys i l'empresa que fa la recollida els ha de tenir perfectament nets i desinfectats? Creus que estan nets, en condicions sanitàries acceptables i són suficients?

 • Creus que el sistema de recollida de rebuig es pot millorar modernitzant el sistema per evitar plagues d'insectes, rates i actes incívics entre d'altres?

 • Sabies que no hi ha partides pressupostàries amb assignació per a cap concepte de Medi Ambient?

 • Creus que el Govern està conscienciat i preocupat pel Canvi Climàtic? Creus que es fan suficients actuacions que puguin millorar aspectes com ara reducció d'emissions i pol·lució, sostenibilitat, estalvi energètic, energies renovables, reduir despesa aigua, etc? S'aplica als nous projectes?

 • Tindrem en algun moment la llera del Riu Mogent en condicions i neta?

 • Planta de Gestió de Runes, el Govern fa anys que els promet als veïns dels barris de Les Roquetes i Bosc Ruscalleda el tancament de la gestió de runes. Avui en dia es continua fent, soroll, pols i danyant el medi ambient amb l'activitat constant que afecta a les cases del voltant. Es va prometre que es faria un Parc Mediambiental. On es?. No hi ha ni Parc ni Medi Ambient. (veure fotos)

Notícies anys 2018 y 2019 Pedrera Veguillas: Somni incomplert, ni espai verd, ni parc mediambiental, ni accés directe al Parc de la Serralada del Litoral.

Seguretat Ciutadana

Fins al Juliol 2022:

 • Per què el Govern no obliga a circular als camions per la carretera principal en lloc del carrer Sis de Desembre?

 • Creus que s'ha de millorar la seguretat als barris i al nucli urbà?

 • Penses que només amb la instal.lació de càmeres es suficient per millorar la seguretat ciutadana?

 • Creus que el recorregut per anar a l'escola es adequat?

Ens Preocupa es continua actualitzant periòdicament. Fes una ullada!