Iniciatives

Fomentem la Participació Ciutadana a tots els assumptes d'envergadura prioritzant l'opinió de tots els ciutadans de Vilanova del Vallès mitjançant

consultes populars.

¿Vols signar perquè NO es faci la Piscina a Can Rabassa?

Pareu el projecte i feu una consulta popular sobre la piscina municipal descoberta a Can Rabassa

¿Vols signar per dir NO a la privatització?

No a la privatització de l'espai públic a Vilanova del Vallès,

zones d'espai verd d'us esportiu.