Notícies

Notícies publicades als mitjans d'informació sobre Vilanova del Vallès.

EL9NOU - 27/06/2014


El barri de Rodes decideix per àmplia majoria de la votació veïnal no urbanitzar fins al 2018 perquè no estan conformes amb l'elevat cost de les obres proposat en projecte per l'Ajuntament. Els veïns volen que es faci d'acord amb la ciutadania.


EL9NOU - 24/03/2017

L’estudi que ha fet la Diputació de Barcelona previ al projecte d’intervenció al santuari de Santa Quitèria preveu l’adequació d’uns espais com a museu i centre d’interpretació del conjunt, a més de les obres necessàries de restauració.


Tot el conjunt està protegit com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

EL9NOU - 05/04/21019

l’Ajuntament de Vilanova del Vallès i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) posen a disposició un nou servei de transport públic a demanda.


L´horari serà de 9 de la matinada a 8 de la vespre de lunes a divendres.


El trajecte pot ser des de la porta del domicili fins a una de les quatre parades

fixes dins del nucli urbà.EL9NOU - 07/12/2020

PUOSC asigna 7,7 milions per a obra pública per al periode 2020-2024 per projectes del Vallès Oriental dels cuals son 1,6 milions per petits municipis.

Està pensada per finançar obres de millora i serveis de competència municipal en nuclis urbans de població reduïda.

Per el 2020 els ajuntaments disposaran del 60% de la subvenció, la resta quan acabi l'obra.

En el cas de Vilanova del Vallès rebrà 250.000€ per el projecte de Remodelació del carrer de la Palma, eix comercial i històric del nucli urbà, en principi previst per al 2021, això és una part de l'import de 750.000€ del total previst del projecte.

EL9NOU - 10/01/2022

l’Ajuntament de Vilanova del Vallès donarà prioritat als vianants al carrer de La Palma.

Pensa convertir la principal via comercial del poble en plataforma única sense voreres a partir del 2023.

Le obres tenen un cost previst de 750.000€.

Només una tercera part, està subvencionada per la PUOSC, la resta ho assumirà l'Ajuntament.


La resta de temes 'encarrilats' sobre mobilitat estan per definir.

Veure notícia:

EL9NOU - 07/12/2020

La nostra Agenda